üçel makine üçel makine
pop-up
Kapat
Popup'ı bir daha gösterme !
header1 header2

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Üçel Makine ve Enerji A.Ş. Kalite Politikamız

ÜÇEL MAKİNE VE ENERJİ A.Ş.’de “kalite”, müşteri istek ve şartlarına tam uygunluğu sağlayacak düzeyde performans üstünlüğü olarak anlaşılmakta olup, müşteri tatmini esas olarak alınmaktadır.
ÜÇEL MAKİNE VE ENERJİ A.Ş.’de kalite politikası aşağıda verilmiştir :
ÜÇEL MAKİNE VE ENERJİ A.Ş.’de, sürdürdüğü tüm hizmetlerin ulusal ve uluslar arası pazarlarda kabul gördüğünden ve müşterilerinin beklentilerini karşıladığından emin olacaktır.
Bu amaçla çalışanların tam katılımıyla :
  • – Tüm kademelerde kalite politikasını sürdürmek
  • – Tüm proses, ürün ve hizmet kalitesini geliştirerek, alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirmeyi sağlayacak,
  • – Kalite hedefleri tespit edilerek ve hedeflere göre çalışanlar ödüllendirilerek,
  • – Her kademede eğitimler verilerek ve personelin bu eğitimlere katılımı desteklenerek,
  • – Kalite yönetim prosesine tüm çalışanların katılımı ve ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklenerek,
Çalışanların motivasyonu arttırılacak, müşteri beklentilerinin ötesinde bir kalite standardı yakalanacak ve % 100 müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.
Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.
Kalite politikası eğitim, duyuru vb. uygulamalar ile tüm personele aktarılır, herkes tarafından anlaşılması ve politikaya uygun çalışılması sağlanır.