üçel makine üçel makine
pop-up
Kapat
Popup'ı bir daha gösterme !
header1 header2

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamızı İnceleyin

Üçel Makine ve Enerji A.Ş. gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Dünya ve ülkemiz standartlarında kabul gören ve en iyi İK uygulamalarının yanı sıra Üçel Makine ve Enerji A.Ş. çalışanlarından aldığı geri bildirimler ile faaliyetlerine yön vermeyi ilke edinmiştir. Bu anlayış ile çalışan standartlarının en yüksek düzeyde olması ve tüm çalışanlarına kendilerini değerli hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmak için üstün bir gayret sarf etmektedir. İhtiyaca yönelik verilen eğitimler ve düzenli aralıklarla yapılan performans değerlendirmeleri ile çalışanların gelişimine destek olunmaktadır.
Çalışanların memnuniyeti düzenli olarak ölçülerek buna yönelik iyileştirmeler yapılmaktadır.
İnsan haklarına saygı yaklaşımımızın gereği olarak Üçel Makine ve Enerji A.Ş. bünyesinde çalışan herkes etnik köken, ırk, dil, din, mezhep, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir. İnsan kaynakları politikamızla başlayan bu yaklaşım doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkese eşit fırsat prensiplerine dayanmaktadır.

Yücelen KÜMBETLİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi